Munkavégzés gyed mellett

Korábban, ha egy anya a háromévesnél fiatalabb gyermeke mellől visszament dolgozni, elveszítette az ellátásokra való jogosultságát, 2014. január 1-jétől azonban új szabály, hogy munka mellett is jár a gyed, illetve a gyes. Szabad a pálya az anyák munkába való visszatérése előtt. Vagy mégsem?

A „gyed extráról” az OEP közzétett egy gyakorlati útmutatót, amelyből a kismamák tájékozódhatnak a jogszabályi változásokról. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) közleményéből pedig kiderül, hogy a gyed, gyes folyósítás nem akadálya a gyermek bölcsődei felvételének.

2014. január 1-jétől a szülő a gyermek egyéves kora után, a gyed illetve a gyes folyósítása mellett is korlátlan időtartamban végezhet munkát.

Januártól hatályba lépett az egészségbiztosítási törvény módosítása, mely szerint a gyermek egyéves korát követően nem kizáró ok a gyermekgondozási díj (gyed) folyósítása, ha mellette a szülő díjazás ellenében munkát végez. Vagyis, míg korábban választani kellett az ellátás igénybevétele, vagy a munkába való visszatérés között, ma már egyszerre kaphatja a kismama a fizetését és az ellátást is.
A új szabály azokra is vonatkozik, akiknek még 2014 előtt állapították meg a gyedet.

Járhat-e bölcsibe a gyermek?

A minisztériumi állásfoglalás értelmében felvehető a gyermek bölcsődébe vagy családi napközibe akkor is, ha az anya gyedben részesül.

A munkába állást nem kell bejelenteni a gyedet folyósító szervnek, csak a munkáltatót kell tájékoztatni arról, hogy a munkavégzés mellett a gyedet is igénybe kívánja venni a szülő.

Ha valaki már tavaly munkába állt, és lemondta a gyedet, most újra igényelheti, hiszen az új szabályok értelmében ismét jogosulttá vált rá. A továbbfolyósítás iránti kérelmet ahhoz a folyósító szervhez kell benyújtani, ahonnan a szüneteltetést megelőzően utalták a gyermekgondozási díjat.

Egyszerre több ellátás

2014. január 1-jét követően, ha újabb gyermek születik a családba, az idősebb testvér után járó ellátás (gyed, gyes) továbbra is megilleti a szülőt, nem kell lemondani a másik ellátásról, mint korábban.
Eszerint egyszerre kaphat az anya tgyást és gyedet, illetve gyest (esetleg gyedet és gyest.)

Iker-gyed

Az idei évben született ikrek szülei részére a gyed folyósításának időtartama egy évvel meghosszabbodik. Ha a biztosított az igénybejelentéskor jelzi, hogy ikrekre tekintettel kéri az ellátást, akkor külön igénylés nélkül, automatikusan egy évvel meghosszabbodik a gyed időtartama.

 Diplomás-gyed

A gyermekgondozási díjra jogosultak köre kiegészül a felsőoktatási intézmények hallgatóival, ők az úgynevezett diplomás-gyedre lehetnek jogosultak. Azok is igénybe vehetik, akik a tanulmányaik befejezését követő egy éven belül szülnek, és a diplomás-gyed a gyermek születésének napjától a gyermek egyéves koráig jár.

További információ

A gyed extráról szóló OEP-útmutató itt érhető el online: http://www.oep.hu/pls/portal/docs/PAGE/LAKOSSAG/OEPHULAK_HIREK/SAJTOSZOBA/TAB60675155/GYED_EXTRA_KISOKOS.PDF

 Munkajogi következmények

Érdemes tisztában lenni a gyed melletti munkavégzés munkajogi következményeivel.

  • Ha a munkavállaló bejelenti, hogy megszünteti a fizetés nélküli szabadságát, és újra munkába áll, a munkáltató köteles az eredeti munkaszerződése szerint – azonos munkakörben, munkahelyen – továbbfoglalkoztatni őt.
  • Visszatérési szándékát a munkavállaló 30 nappal korábban köteles bejelenteni.
  • A Munka törvénykönyve csak a gyermekgondozási szabadságon lévő szülőnek biztosít teljes felmondási védettséget – a szülési szabadságról visszatért szülőre a felmondási tilalmak már nem vonatkoznak, csak – a gyermek 3 éves koráig – bizonyos felmondási korlátozás érvényesül az anyák és a gyermeküket egyedül nevelő apák vonatkozásában.
  • Eszerint a munkáltató a munkavállaló magatartása miatt csak akkor mondhat fel, ha az indok a rendkívüli felmondást is megalapozná. (Vagyis ha a munkavállaló kirívóan súlyos kötelezettségszegést követett el.)
  • Ha a felmondás indoka a munkavállaló képességeivel, vagy a munkáltató működésével függ össze, a felmondás előtt a munkáltató köteles felajánlani más hasonló állást. Ez azt jelenti, hogy még a felmondás közlése előtt meg kell vizsgálnia, hogy a munkavállaló szerződés szerinti munkahelyén van-e a munkavállaló eredeti munkaköréhez szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör.
  • Ha van ilyen, akkor azt fel kell ajánlani a munkavállalónak. Felmondásra csak akkor kerülhet sor, ha ilyen üres munkakör nincs, vagy azt a munkavállaló nem fogadja el.

Gyakori kérdés, hogy mit jelent a hasonló pozíció?

Ha a korábbinál alacsonyabb fizetéssel, rosszabb munkakörülményekkel járna az új munkakör, a visszatérő szülőnek nyilván nem kötelező elfogadnia – a döntés sokszor mégis nehéz, hiszen a pozíció visszautasítása esetén a felmondás eshetőségével számolni kell. Sokszor az a megoldás születik, hogy az anyuka köt kompromisszumot, és elfogadja a nem teljesen előnyös pozíciót, csak hogy visszatérhessen dolgozni. Ez nem is biztos, hogy a legrosszabb megoldás, hiszen az álláskeresés általában könnyebb akkor, ha már pozícióban van valaki, mint otthonról, és persze nem elhanyagolható szempont, hogy addig anyagilag is jobban jár az anyuka.

Látható tehát, hogy a felmondási korlátozás nem zárja ki, hogy felmondjanak a gyermekgondozásról visszatérő anyukának, de csak a fentieknek megfelelő, jogszerű és valós indok esetén kerülhet rá sor.

Motiváló lehet, hogy a munkába visszatérő anyuka a fizetése mellett a gyedet is megkaphatja, mindenesetre a korábbi dilemma megmaradt: sokaknak okoz ez fejtörést, hogy merjék-e vállalni a visszatérést, és ezzel egy esetleges elbocsátást?

Tény, hogy a munkavállaló egy gyermek vállalása esetén is évekig van távol a munkahelyétől, ha pedig sorban egymás után jönnek a picik, a gyermekgondozási szabadság ideje akár 5–7 év is lehet. Ennyi idő alatt egy cégnél rengeteg körülmény változhat. Célszerű folyamatos kapcsolatot tartani a kollégákkal, főnökünkkel végig a babagondozás ideje alatt, hiszen ha túl formálissá válik a felek kapcsolata, nehezebb lesz folytatni a munkaviszonyt a munkavállaló visszatérése után. Ráadásul ilyen esetben a kismama nem biztos, hogy értesül a cégnél zajló változásokról. A távollét ideje alatt a munkáltató felhagyhat azzal a tevékenységgel, amelynek keretében a munkavállalót foglalkoztatta, felszámolhatja valamelyik telephelyét, megszüntethet és összevonhat egyes munkaköröket, átszervezheti a teljes céges struktúrát.

Érthető, hogy a munkáltatónak ilyenkor érdekében állhat a munkavállaló elbocsátása, még egyszer le kell azonban szögezni, hogy a gyermeket nevelő munkavállalótól megválni csakis a fent írt indokok fennállása esetén lehet.

Közös megegyezés?

Gyakran előfordul, hogy a munkáltató áll elő egy olyan ajánlattal, amelyben a munkaszerződés közös megegyezéssel való megszüntetését javasolja (felmondás helyett.)
Ilyet aláírni csak akkor érdemes, ha legalább a felmondás esetére a törvény által biztosított járandóságokat biztosítja a munkáltató a munkaviszony megszűnése esetére.
A munkavállaló nem köteles azonnal válaszolni a munkáltató ajánlatára, kérhet gondolkodási időt, akár azt is jelezheti a munkáltatójának, hogy ügyvéddel szeretné egyeztetni a felajánlott megállapodás tartalmát. Tudni kell, hogy a munkáltatónak nem kötelezettsége a gondolkodási időt biztosítania, ezért előfordulhat, hogy amennyiben a munkavállaló nem írja alá azonnal, akkor visszavonja ajánlatát, és átadja a munkaviszony megszüntetésére irányuló felmondást.

El kell azonban ezt az esetet határolni attól, amikor a munkáltató a felmondás közlésének kilátásba helyezésével akarja rábírni a munkavállalót arra, hogy fogadja el a közös megegyezéses megszüntetésre tett ajánlatát úgy és abban a formában, ahogy ő javasolta. Hiszen a kényszer vagy fenyegetés hatására tett nyilatkozat utóbb érvénytelenségre való hivatkozással megtámadható.

Amennyiben a munkáltató és a munkavállaló között konfliktus merül fel – akár a munkaviszony megszüntetése, akár más kérdés kapcsán – a munkajogi mediáció alkalmas módszer a vita gyors, hatékony, és olcsó rendezésére. A mediációs eljárások 90%-ban sikerrel zárulnak, mindkét fél elégedetten, nyertesként távozik, mert megspórolnak perköltséget, időt, és az érdekegyeztetés során egy olyan közös pontra jutnak el, amely már mindkettőjük számára elfogadható.

További információ: tel.: +36-30/989-7662, www.ugyvedmediator.hu.

Dr. Frei Anita
ügyvéd, mediátor

Rovat: KiemeltMunka és gyerek

Címkék: , , ,

A szerzőről

Kommentelés lezárva.


A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése,
és szükség esetén nem helyettesíti a gyógyszerész, az orvos vagy más szakember felkeresését!
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!